www.guruprintingdesign.com
TEL : 066-050-2244, 092-692-9339, 092-692-9339

ความรู้ความเข้าใจ CMYK กับงานพิมพ์

งานบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นามบัตร บัตรสะสมแต้ม เมนู สื่อส่งเสริมการขายทุกชนิด

ความรู้ความเข้าใจ CMYK

ระบบงานพิมพ์ดิจิตอลสมัยใหม่ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เราควรที่จะเรียนรุ้ว่าระบบที่ใช้พิมพ์เป็นแบบไหนกันเพื่อจะได้คุยกับโรงพิมพ์ หรือกับทีม Graphic design ได้เข้าใจกันมากขึ้น ทำให้เราได้งานตามที่เราอยากได้กัน..
 
ระบบการพิมพ์แบบ 4 สี (CMYK) เป็นระบบการพิมพ์ที่นำเอาแม่สี 4 สีได้แก่
Cyan (ฟ้า),
Magenta (บานเย็น),
Yellow (เหลือง),
Black (ดำ)
ของภาพใดๆ มาพิมพ์ซ้อนทับกัน เพื่อที่จะทำให้เกิดภาพที่มีสีสันต่างๆ ขึ้นมานั่นเอง
 
(แม่สี 4 สี CMYK นี้จะเป็นแม่สีหลักในการใช้ในการปรับสีหน้าแท่นพิมพ์ ให้ได้สีตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงใช้ในการผสม
สีพิเศษที่ลูกค้าต้องการ )
——————————————————————————————————————————————–
ในทางการพิมพ์ ภาพแต่ละภาพที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปที่จริงแล้ว ประกอบไปด้วยแม่สีหลักๆ เพียง 4 ข้างต้นเท่านั้นเอง ซึ่ง
แม่สีหลักทั้ง 4 สีนี้ เมื่อนำมาผสม (โดยการพิมพ์ซ้อนทับกัน) ก็จะสามารถทำให้เกิดสีสันต่างๆ ได้นับล้านๆ เฉดสีทีเดียว
 
กระบวนการนำภาพใดๆ ไปแยกส่วนประกอบของสี เพื่อให้ได้แม่สี 4 สีหลักนี้ เรียกว่า “กระบวนการแยกสี” ซึ่งนับเป็นกระบวน
การแรกของกระบวนการพิมพ์ หลังจากไฟล์งานเสร็จสมบูรณ์
 
ระบบการพิมพ์แบบ 4 สีนี้ นับว่าเป็นระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน
 
ฉะนั้น หากเราต้องการสร้างไฟล์งานสิ่งพิมพ์ เพื่อที่จะนำไปส่งให้โรงพิมพ์แล้วหละก็ เราต้องมั่นใจว่าไฟล์งานที่เรากำลัง
จะส่งไปนั้น เป็นไฟล์งานที่ถูกสร้างขึ้นในโหมด CMYK. (โปรแกรมสำหรับสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Adobe Photoshop,
Illustrator, หรือ InDesign จะมีโหมด CMYK ให้เราเลือกใช้อยู่แล้ว)แต่ไม่เป็นไรหากงานพิมพ์ที่เราทำไว้เป็น RGB ในโปรแกรม
ที่กล่าวมา เช่น Photoshop Illustrator จะมีโหมดให้ปรับภาพครับ แต่นิดนึงนะครับ ภาพที่หลังจาก Convert สีคงมีความ
แตกต่างจากเดิมไปนะครับ ไม่มากก็น้อยเราคงต้องปรับภาพเอานิดหน่อย หากต้องการให้ได้สีแบบเดิม
 
หากต้องการตรวจสอบสีของงานพิมพ์ ว่าสีของไฟล์งานที่เราสร้างขึ้นจะตรงตามสีงานจริงหรือไม่ เราสามารถในการขอ
ดูปรู๊พงาน (Digital Proof) ก่อนจะสั่งพิมพ์งานจริงก่อนเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขสีของงานให้ได้ตามความต้องการ

Leave a Reply